Kvalitetscertifikat EN ISO 9001:2015

Media Leaders Ltd äger det internationellt erkända certifikatet för kvalitetsledningssystem. ISO 9001:2015

Bland huvudmålen för Leaders Media Ltd. hör att uppnå högsta kvalitet på kundtjänster. Vi fokuserar på ständig förbättring av verksamheten i vår organisation och vi arbetar konsekvent för att uppnå våra mål inom området för kvaliteten på produkter och tjänster och prestanda för internationella kvalitetsstandarder. Resultatet av våra ansträngningar är erkännandet av kvaliteten på tillhandahållna tjänster, inte bara i onlinebutikerna som drivs av Media Leaders Ltd. mellan kunder och erhållandet av det internationellt erkända kvalitetscertifikatet. Att våra kunder och alla intressenter är nöjda är grundantagandet för vår långsiktiga framgång.

EN ISO 9001:2015 specificerar krav på ett ledningssystem för kvalitet, när en organisation behöver visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas krav och fokuserar på att öka kundernas tillfredsställelse genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för att uppnå ständiga förbättringar av detta system. Alla krav i denna internationella standard är generellt tillämpliga på alla organisationer, oavsett dess typ, storlek och typ av produkter de tillhandahåller.

Certifikatet bekräftar att kvalitetssystemet för Leaders Media Ltd. överensstämmer med kraven i kvalitetssystemet EN ISO 9001:2015.