Översättare

Elektroniska översättare - bäst för onlineöversättningar/talöversättningar, praktisk översättare för pocketröst eller Bluetooth-hörlurstolk för många språk.