Villkor

Följande allmänna försäljningsvillkor reglerar erbjudandet och försäljningen av produkter och/eller tjänster på e-handelswebbplatsen http://www.efeel.co ("Webbplatsen"). Läs dessa allmänna villkor noggrant innan du beställer några produkter.

Media Leaders sro, ett företag registrerat i Slovakien (företagsregisternummer 46 406 999 , skattekod och momsnummer SK2023368787, har sitt säte i Slovakien, på Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders är innehavare av e-handeln Webbplats efeel

1. Område för webbplatsapplikation

1.1 Webbutiken efeel är reserverad för detaljhandel. Efeel erbjuder produkter till försäljning uteslutande till kunder "slutanvändare", dvs "Konsumenter". Det anses vara en "konsument" varje individ som köper varor för ändamål som inte är relaterade till någon kommersiell, hantverkare eller yrkesverksamhet som utförs i hans verksamhet. Om användaren inte är en "Konsument" uppmanas att undvika att skicka beställningar i onlinebutiken; Efeel förbehåller sig rätten att inte behandla beställningar från användare som inte är "Konsument" och alla beställningar som inte följer efeels affärspolicy.

1.2 All information som finns på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande för försäljning av produkter i något land eller någon plats.

Produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen kan endast köpas och skickas till kunder som bor och anger som destination över hela världen.

1.3 Köp av Produkterna på Webbplatsen är tillåtet för personer som garanterar att de är minst arton (18) år gamla och kan ingå juridiskt bindande avtal.

1.4 Försäljningen av produkterna på webbplatsen utgör ett distansavtal som regleras av artiklarna 50 och följande. av det slovakiska lagstiftningsdekretet N. 206 av den 6 september 2005 ("konsumentlagen") och av det slovakiska lagstiftningsdekretet N. 70 av den 9 april 2003, som innehåller reglering av elektronisk handel

1.5 Allmänna försäljningsvillkor som är tillämpliga är de som publiceras vid datumet för överföringen av inköpsordern. De kan komma att ändras från tid till annan med hänsyn till eventuella regulatoriska ändringar. Eventuella ändringar träder i kraft från och med datumet för publicering på webbplatsen

2. Godkännande av allmänna försäljningsvillkor och ingående av avtal

2.1 Engelska är det tillgängliga språket för att ingå avtalet. Kontraktet ingås i Europeiska unionens länder, som specificerats i ovanstående paragraf 1.2

2.2 Kunden är skyldig att noggrant läsa dessa villkor. Kunden uppmuntras att ladda ner, spara eller skriva ut en kopia av den, samt information om Ångerrätten och all annan information som efeel tillhandahåller på Webbplatsen, antingen före eller under köpprocessen.

2.3 För att avsluta köpet av en eller flera Produkter på Webbplatsen måste Kunden fylla i beställningsformuläret och skicka det till efeel, elektroniskt, enligt instruktionerna som visas på Webbplatsen under beställningsfaserna

2.4 Genom att skicka in ett beställningsformulär via webbplatsen (vidarebefordra) accepterar och samtycker kunden ovillkorligen till att följa dessa allmänna försäljningsvillkor i sitt avtal med efeel. I händelse av oenighet om vissa villkor i dessa allmänna försäljningsvillkor, uppmanas användaren att inte skicka in något beställningsformulär för köp på webbplatsen

2.5 Efeel kommer att arkivera beställningsformulären i en databas i enlighet med villkoren i lagen. Kunden kan få tillgång till sitt beställningsformulär genom avsnittet " http://www.efeel.co/user/in "på webbplatsen

2.6 När Kunden har skickat in sin beställning kommer efeel att skicka ett e-postmeddelande med "Beställningsbekräftelse" som bekräftar mottagandet av den.
Detta e-postmeddelande visar ett utdrag av de väsentliga delarna av beställningen: personlig information som kunden har angett, leveransadress, information om de beställda produkterna (beskrivning och kvantitet), prisinformation, betalningssätt, leveranskostnader, eventuella extra kostnader också som information om ångerrätten och en sammanfattning av allmänna försäljningsvillkor. Kunden åtar sig att verifiera riktigheten och att kommunicera eventuella korrigeringar via e-post [email protected]
Detta e-postmeddelande utgör inte godkännande av beställningen, utan endast en bekräftelse på korrekt mottagande av den av efeels korrekta system. Kunden kommer också att hitta sitt personliga "ordernummer", som måste användas i all annan efterföljande kommunikation med efeel.

2.7 Avtalet mellan efeel och kunden kommer endast att ingås när efeel bekräftar att beställningen har accepterats via e-post "Order och leveransbekräftelse"

2.8 Alla e-postmeddelanden som skickas till kunden som bekräftar hans beställningsstatus (såsom e-postmeddelandet "Begäran om ytterligare information" eller e-postmeddelandet "Meddelande om leveransförsening") eller muntlig kommunikation om beställningen får inte betraktas som ett godkännande av det.
Slutförandet av avtalet sker med leverans av de beställda produkterna, såvida inte efeel inte har meddelat Kunden att det inte accepterats, eller Kunden har begärt att det hävs.

2.9 Efeel förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa beställningar som inte ger tillräckliga garantier för solvens eller som är ofullständiga eller felaktiga. Samt beställning relaterad till produkter som inte längre är tillgängliga (ej i lager)
I dessa meningar kommunicerar efeel via e-post till Kunden så snart som möjligt att avtalet inte har slutits och att inköpsordern inte har accepterats, med angivande av skälen för avslaget.
I händelse av betalning redan genomförd, ger efeel att återbetala kunden för det belopp som redan debiterats med en återföring av transaktionen (se art. 13. Återbetalningsmetod)
Efeel förbehåller sig också rätten att avvisa beställningar från alla kunder med vilka efeel har en pågående juridisk tvist angående en tidigare beställning. Efeel kan avbryta en beställning om man misstänker bedräglig aktivitet och kan vägra att behandla beställningar från kunder med en tidigare bedräglig beställningshistorik

3. Produktinformation och produkttillgänglighet

3.1 De viktigaste egenskaperna för varje produkt visas på varje "Produktinformationssida" på basis av information från tillverkarna. Efeel, förbehåller sig rätten att ändra vilken produktinformationssida som helst utan föregående meddelande.

3.2 Efeel kommer att göra sitt bästa för att representera bilder så nära de produkter som erbjuds till försäljning som möjligt.
Färgerna på produkterna kan dock skilja sig från de verkliga beroende på inställningarna för de datorsystem som användaren använder.
Bilderna i produktspecifikationerna kan också skilja sig i nyans av färg, storlek eller i samband med eventuella produkters tillbehör. När det gäller köpeavtalet ska beskrivningen av produkten som finns i beställningsformuläret som skickas av kunden ha företräde

3.3 På webbplatsen kan även stödjande information för köp av allmän karaktär, såsom de som finns, till exempel, eller i ordlistan Köpguide.
Denna information tillhandahålls som enkelt generiskt informativt material, som inte motsvarar verkliga egenskaper hos en enskild produkt. När det gäller köpeavtalet ska beskrivningen av produkten som finns i beställningsformuläret som skickas av kunden ha företräde.

3.4 På "Produktinformationssidan" för varje produkt finns en särskild sektion som innehåller information om "Produkttillgänglighet". Kunden får endast köpa produkter med följande uppgift "I lager".
Om Produktstatusen är " Ej i lager " kan Kunden fortsätta med reservationen av produkten och efeel på uppdrag av kunden kommer att beställa den till leverantören. När produkten är tillgänglig kommer efeel att meddela kunden via e-post.

3.5 Observera att att lägga till en produkt i kundvagnen inte innebär att produkten automatiskt reserveras till kunden.
Produkten är fortfarande tillgänglig för köp av andra kunder tills inlämnandet och orderbekräftelsen av efeel, i enlighet med dessa försäljningsvillkor.
Det kan bero på samtidiga inköpsorder på webbplatsen. Det är möjligt, på grund av tekniska skäl, att en "tillgänglig produkt" kan bli slut i lager efter överföringen av beställningen och därför måste vänta på en ny leverans. I detta fall kommer kunden att omedelbart informeras via e-post ("Produkten reserverad" eller "leveransförsening") och kan begära att avbryta beställningen när som helst före leverans av produkten genom att klicka på knappen "avbryt" i eposten.

3.6. I händelse av att den beställda produkten inte är tillgänglig kommer Kunden att meddelas via e-post omedelbart och i alla fall inom trettio (30) dagar från dagen efter överföringen av beställningen. Om betalningen redan har genomförts tillhandahåller efeel samtidigt att kunden återbetalar det belopp som redan debiterats med en återföring av transaktionen. (se stycket nedan: 13. Återbetalningsförfaranden)

4. Pris, fraktkostnader, skatter och avgifter

4.1 Alla priser som publiceras på webbplatsen är i € (euro). De är inklusive moms (20 %) om produkterna skickas och levereras inom EU. Priset inkluderar inte moms om produkterna skickas och levereras utanför EU (när det är tillgängligt).

4.2 Efeel förbehåller sig rätten att ändra priset på produkter när som helst. Det är underförstått att priset på produkten som kommer att debiteras kunden är det som visas på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen. Eventuell ökning eller minskning efter överföringen av beställningen kommer inte att beaktas.

4.3 Produktpriset inkluderar inte fraktkostnader. Leveranskostnader debiteras kunden och ska betalas av Kunden tillsammans med betalning av Totalt Orderpris.
Beloppet för alla beställningar är 5 eur (inklusive moms) i varukorgen under onlineköpet och innan det avslutas, samt i e-postmeddelandet "Order och leveransbekräftelse".

4.4 Det totala beställningspriset (med en separat indikation av kostnader för leverans och eventuella andra extra utgifter) visas alltid i kundvagnen i slutet av köpproceduren". Denna summa (som kommer att anges för kunden i "Beställningsinmatning" bekräftelse ” och i e-postmeddelanden ”Beställnings- och leveransbekräftelse”) kommer att vara det totala belopp som Kunden ska betala i förhållande till inköpsordern. Ingenting ska betalas från Kunden med mer än detta belopp, förutom eventuella tullavgifter (se stycket nedan) .

4.5 Frakt till vissa mycket specifika destinationer kan kräva ytterligare avgifter och kostnader som bärs av mottagaren och betalas vid leverans av produkter direkt till skatte- och tullmyndigheterna eller till kuriren. Kunden ersätter efeel från sådana skatter, avgifter och avgifter. Alla eventuella skatter, avgifter, utgifter eller andra tullar enligt lagarna i varje specifikt land där produkterna skickas och levereras ska helt och hållet bäras av kunderna.

5. Hur man köper

5.1 Att köpa produkt på webbplatsen är möjligt med eller utan registrering. Registreringen ger kunden möjlighet att få en rad tilläggstjänster genom att skapa en personlig profil.

5.2 I onlinekatalogen väljer kunden och lägger till de produkter som är tillgängliga och kan beställas i varukorgen, enligt beskrivningen på den relevanta "Produktinformationssidan". Vid beställning måste Kunden tillhandahålla viss personlig information (personuppgifter, datadestination, fasta nummer och mobilnummer, e-postadress); och ange giltiga uppgifter om kreditkortet som är juridiskt ansvarigt, eller andra betalningsmetoder (som förutses i dessa försäljningsvillkor).

5.3 Efeel förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och dokumentation för att fastställa identiteten och äganderätten till kunden för att göra betalning. Kunden garanterar att all information som tillhandahålls är sann, korrekt och fullständig (se nästa stycke om Betalningsmetod).

5.4 Efter beställningen (vidarebefordrad) uppmanas Kunden att skriva ut eller spara en elektronisk kopia av den och fortfarande behålla nuvarande allmänna försäljningsvillkor, i enlighet med bestämmelserna om distansförsäljning

5.5 Kunden som lagt beställningen med en inloggning (betyder att han är en registrerad kund och har skapat sin egen profil).

5.6 Efter att ha bekräftat för kunden det korrekta mottagandet av beställningsformuläret (se punkt 2.6), behandlar efeel beställningen och verifierar de uppgifter som kunden har angett, betalningsmetod, förberedelsen av produkterna i lagret. I vissa fall kan det behövas en telefonkontakt med kunden eller begära ytterligare dokumentation (se avsnittet Betalningsmetod)

5.7 Efeel kommunicerar godkännandet av beställningen genom att skicka e-postmeddelandet "Order och leveransbekräftelse" som innehåller en sammanfattning av informationen som redan finns i beställningsformuläret: måldata, beskrivning och kvantitet av beställda produkter, betalningsmetod, dataleverans.

5.8 I händelse av avslag kommer Kunden att meddelas av efeel så snart som möjligt (och i alla händelser inom 30 dagar från beställningsdatumet) genom att skicka ett e-postmeddelande om avbokning av beställningen med skälen. I händelse av betalning redan genomförd ger efeel kontextuellt att återbetala kunden för det belopp som redan debiterats med en återföring av transaktionen (se art. 10. Återbetalningsmetod)

6. Betalningsmetoder

Som nämnts i punkt 4.2 (Produktpris, fraktkostnader, skatter och tullar) Observera att alla transaktioner, inklusive valuta, översätts till euro efter betalning från kunden.

6.1 Kreditkortsbetalning

6.1.1 Vid betalning med kreditkort kommer det belopp som är relaterat till köpet att debiteras av Banken omedelbart vid slutförandet av transaktionen som utförs av Kunden online.

6.1.2 Vid tidpunkten för beställningen av kunden, ska webbsessionen omdirigeras från webbplatsen till en säker sida på GP WEBpays webbplats (SSL). På sådan webbplats kommer kunden att kunna slutföra betalningen av priset
EFEEL kan inte vid något tillfälle under köpprocessen få information om kundens kreditkort. Uppgifterna är inte tillgängliga för EFEEL eller tredje part, inte heller vid tidpunkten för beställning eller senare. Inget arkiv av EFEEL upprätthåller sådana uppgifter. EFEEL kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för bedrägligt eller olagligt missbruk av tredje part, vid betalning av produkter köpta på webbplatsen

6.1.3 EFEEL förbehåller sig rätten att be kunden, via e-post, skicka en kopia av fram-/baksidan av ett giltigt identitetskort. E-postbegäran kommer att ange inom vilken period dokumentet måste vara EFEEL tillhanda. I vilket fall som helst kommer denna period inte att vara mer än 5 arbetsdagar. I väntan på det begärda dokumentet kommer beställningen att avbrytas. Vid begäran hålls Kunden att skicka alla begärda handlingar inom angiven tid. Om EFEEL inte tar emot dessa dokument inom den begärda tiden som i e-postbegäran eller ta emot ogiltiga eller utgångna dokument. Kontraktet kommer att vara i enlighet med och i enlighet med art. 1456 cc, och beställningen kommer därefter att annulleras, förutom rätten till ersättning för eventuell skada som EFEEL kan drabbas av till följd av kundens beteende. Uppsägning av kontraktet kommer Kunden att meddelas via e-post, senast 2 dagar efter sista inlämningsdag för inlämning av dokument som krävs av EFEEL och kommer att resultera i annullering av beställningen och kommer att återbetala det inbetalda beloppet. Om EFEEL erhåller den nödvändiga dokumentationen inom den angivna tiden, kommer leveransvillkoren, dvs. kurirens övertagande av Produkten, att meddelas Kunden efter bekräftelse av transaktionen av Centralen för att förhindra bedrägerisken.

6.1.5 EFEEL kan inte känna till och lagrar inte uppgifterna på något sätt kopplade till kundens kreditkort eller med något annat betalningsmedel som är kopplat till det kontot).

6.2 Banköverföring

6.2.1 Kunder kan betala via banköverföring. Beställda varor skickas efter att vi mottagit betalningen.

Kontonummer : IBAN: SK9802000000002952352651

Mottagarens bankadress:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakien

SWIFT-kod (BIC): SUBASKBX

Variabel symbol (referens) : Ditt ordernummer

7. Leverans

7.1 Termen "sändning" avser det ögonblick då efeel anförtrodde produkten till den definierade transportören som tar över produkten (kriterierna kan variera beroende på vilken typ av produkt som beställts och på destinationen)

  • Kommer vanligtvis inom 5 arbetsdagar (kan variera beroende på destinationsland)
  • Internationell post 1:a klass 'Signed For'-leverans - Internationell 'Signed For '

7.2 Leveransvillkor och leveransvillkor nämns specifikt i relation till den enskilda produkten i varje relevant "Produktinformationssida". Leveransvillkoren träder i kraft från dagen för överföringen av beställningen, om inte annat anges

7.3 Om flera produkter beställs samtidigt med olika tillgänglighetsstatus kommer efeel endast att utföra en leverans. Leveransen kommer att ske med respekt för de längsta tiderna (t.ex. vid 1 produkt beställd med status "Ej i lager", tillsammans med en produkt med status "I lager", kommer båda produkterna att skickas med leveranstiden längre, dvs 30 dagar).

8. Leverans: Avgifter och villkor

8.1. Leveranser av produkter sker till postadressen för destinationen som kunden angett i beställningsmodulen.

Packnings- och leveransavgifter

Världsomspännande standard - 5 € (leverans över hela världen)

leverans över hela världen

8.2 Kunden är skyldig att rapportera alla specialfunktioner som är relaterade till produktens leveransplats. Om felaktig information och detaljer tillhandahålls kommer laddningen av eventuella ytterligare kostnader som efeel kommer att stå emot för att slutföra leveransen av produkten att stå för kunden.

8.3 Leveransen av beställningen avser gatuplan. Vi levererar inte till postboxar, postkontor och levererar inte till ett tredje företag som är involverat i transporter/speditörer.

8.4 Allt ansvar och risk för de köpta varorna debiteras Kunden från det ögonblick då Posten har mottagarnas underskrift

8.5 Eventuella problem som rör de mottagna varornas fysiska, korrespondens eller fullständighet måste omedelbart rapporteras av Kunden till efeel och senast 5 dagar från leveransdatum genom att rapportera via e-post till [email protected]

8.6 Om kunden ber om att skicka den köpta produkten på nytt, kommer efeel att gå vidare till en ny leverans och förbehåller sig rätten att bära avgiften, utöver kostnaderna, kostnaden för att returnera produkten till efeel.

8.12 I händelse av att den köpta produkten inte levereras eller försenas i förhållande till leveransvillkoren som anges i avsnittet Specifikationer, kan kunden rapportera det via e-post: [email protected] . efeel kommer att granska reklamationen och ska omgående meddela kunden resultatet via e-post inom högst femton (15) arbetsdagar.

9. Returer: Ångerrätt

9.1 I enlighet med artiklarna 64 och följande. i konsumentlagen (lagstiftningsdekret nr 206/2005) har kunden "Konsument" rätt att frånträda köpet av produkten utan påföljd och utan att ange någon specifik anledning, inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet av Produkt. Enligt de villkor som anges i följande punkter

9.2 Efeel ger Kunden bättre villkor än vad som anges i Konsumentkoden (som anger att kunden ska skicka ett skriftligt meddelande inom tio dagar, per postrekommenderat brev med returkvitto) för att utöva denna Rätt, det räcker med att kommunicera testamentet inom 15 arbetsdagar från produktens leveransdatum, via e-post: [email protected] Ämne: ("Jag skulle vilja tillämpa ångerrätten)

9.3 För att meddela ångerrätt bör kunden ange ordernumret (utfärdat vid köptillfället), den eller de produkter som den avser att utöva sin ångerrätt för och tydligt uttrycka sin avsikt att frånträda köpet

9.4 När EFEEL Kundtjänst har mottagit begäran om uttag via e-postmeddelandet kommer EFEEL Kundtjänst omedelbart att ge kunden instruktioner om hur man returnerar produkterna. Produkter måste skickas till företagets adress som anges på kontaktsidan.
Produkten måste returneras intakt, oanvänd, komplett med alla dess originaldelar och förpackningar (påsar och/eller förpackningar), i enlighet med villkoren i följande punkter 9.5

9.5 Hur man returnerar - Returförsändelse från kunden

9.6 I händelse av att uttaget inte har genomförts enligt art. 64 och följande. Konsumentkod och särskilt om produkten inte är komplett med alla dess delar och/eller åtföljs av dess tillbehör och/eller delar som utgör en integrerad del (t.ex. måste etiketten fortfarande fästas på produkter med engångsförseglingen, den är en integrerad del av produkten) och/eller inte är i originalförpackningen, eller till och med när den är skadad eller använd av kunden (produkterna har inte använts, tvättats, använts) annat än den rimliga gränsen för due diligence. inte innebär uppsägning av avtalet och kommer följaktligen inte att ha rätt till återbetalning av det belopp som kunden betalat för produkten. Produkten kommer att förbli till kundens förfogande i EFEEL-lagret, i väntan på att han hämtas, samtidigt som begäran om återkallelse annulleras.

9.7 I enlighet med artikel . 67, fjärde stycket i konsumentlagen, först efter att ha tagit emot produkten och endast efter att ha verifierat en positiv överensstämmelse med villkoren och förfarandena för att utöva ångerrätten och integriteten (som specificeras i ovanstående stycken), ska EFEEL, inom fjorton ( 14) dagar från dagen för mottagandet av produkten, och i alla fall inom trettio (30) dagar från det datum då EFEEL informerades om det begärda återkallandet, återbetala de belopp som kunden betalat. Återbetalningen kommer att inkludera leveransavgifter, men inte det belopp som betalats för köp av eventuella "ytterligare leveranstjänster"

KLAGOMATIONSFORMULÄR - (måste fylla i och skicka med returnerade varor - tillämpa 2 års garanti för produktdefekter)

ÅTERBETALNINGSFORMULÄR - (måste fylla i och skicka med returnerade varor upp till 14 dagar efter att produkten mottagits)

10. ÅTERBETALNINGSPROCEDURER

10.1 Återbetalningen kommer att utföras med en återföring av betalningstransaktionen (om betalningen gjordes av kunden med kreditkortsmetoden)

10.2 I händelse av bristande överensstämmelse mellan mottagaren av produkterna som anges i beställningsformuläret och vem som betalade beloppet för köpet, kommer återbetalningen av beloppen, i händelse av ångerrätt, att utföras av Cool-mania, till dem som gjort betalningen.

10.3 Som redan nämnts i avsnitt 4.2, omvandlas alla transaktioner som görs av kunder som är bosatta i ett EU-land till euro som ett resultat av kundens betalning. För betalningar i andra valutor än Euro, returnerar efeel fortfarande beloppet i Euro, valutabeloppet beräknas sedan på förhållandet mellan förändringen den dag då återbetalningen görs. Valutariskerna belastar därför kunden.

11. Konventionell garanti

11.1 Produkterna som säljs på Webbplatsen kan, beroende på deras natur, omfattas av en konventionell garanti utfärdad av tillverkaren ("Konventionell garanti"). Kunden kan endast förlita sig på denna garanti gentemot tillverkaren. Varaktigheten, territoriell förlängning, användarvillkoren, typerna av skador och/eller defekter som täcks och eventuella begränsningar av garantin beror på den enskilda tillverkaren och anges i garantibeviset som finns i produktförpackningen.

Tillverkaren av Produkterna är ansvarig för eventuella skador orsakade av defekter i sådana Produkter.
Denna typ av garanti är frivillig och lägger inte till, ersätter inte, begränsar eller utesluter inte och påverkar inte den juridiska garantin

12. Laglig garanti på 24 månader för överensstämmelsedefekter

12.1 I enlighet med konsumentkoden omfattas alla produkter som säljs på webbplatsen till "Konsument" också av den juridiska garantin på 24 månader som täcker bristande överensstämmelse med den kvalitet som krävs och deklareras på kontrakten (enligt artiklarna 128 ff. Leg. No 206/2005). För att få garantiservice måste kunden bevara beställningskvittot ("Order- och leveransbekräftelse" e-post eller kurirföljesedel eller betalningsbevis).

12.2 Den juridiska garantin på 24 månader täcker defekter eller bristande överensstämmelse med produkten, som inte är uppenbar vid köptillfället, som existerar vid tidpunkten för leverans av varor, om produkten används på rätt sätt, överensstämmer med dess avsedda användning och som fastställts av Tillverkaren (bestämmelserna i dokumentationen som så småningom bifogas produkten.
Defekten av överensstämmelse måste sägas upp, med förbehåll för återkallelse av garantin, inom två månader från det datum det upptäcktes.

12.3 Varor anses vara i överensstämmelse med avtalet om, vid tidpunkten för leverans till konsumenten:

12.4 Är därför uteslutna från omfattningen av den juridiska garantin defekter som bestäms av oavsiktliga fakta eller ansvar från kunden eller av en användning av produkten som inte överensstämmer med dess avsedda användning och/eller specificerade i teknisk dokumentation kan bifogas produkten.

12.5 I händelse av en defekt eller bristande överensstämmelse med produkten tillhandahåller efeel, utan kostnad för kunden, att återställa produktens överensstämmelse: genom att reparera eller ersätta produkten med en annan med samma eller större egenskaper. I annat fall med lämplig prisavdrag eller uppsägning av avtalet återbetalning av det inbetalda beloppet.

12.6 För att dra nytta av den juridiska garantin måste kunden först och främst tillhandahålla bevis på datum för inköp och leverans av varor. Det är tillrådligt att kunden, för sådana bevis, sparar en kopia av e-postmeddelandet "Order- och leveransbekräftelse", som e-postmeddelandet eller andra dokument som intygar om datumet för genomförandet av köpet (till exempel kurirföljesedel eller betalningsbevis).

12.7 Kunden måste skicka till efeel en specifik kommunikation, som kräver eliminering av bristande överensstämmelse, via e-post [email protected] Ämne: Produkten är defekt
Kundtjänst kommer att ge kunden specifika riktlinjer för varje produkt för att aktivera garantin. Efeel kommer omedelbart att svara på kundkommunikationen och påpeka vilka steg han ska följa härnäst.

12.8 I de fall garantitillämpningen innebär att produkten returneras för att reparera defekten, måste produkten returneras av Kunden i dess originalförpackning, komplett i alla dess delar (inklusive förpackning och eventuell dokumentation och tillbehörsutrustning). För att begränsa skador på originalförpackningen rekommenderas att du lägger den i en annan kartong. Att fästa etiketter eller tejp direkt på originalförpackningen bör undvikas.

12.9 Reparationen kommer att utföras så snart som möjligt. Den genomsnittliga tidpunkten kan variera från 15 till 60 arbetsdagar. I händelse av omotiverad överskridande av löptiden kan Kunden kräva att varan byts ut eller avtalet löses. Inga skador kan begäras för att efeel för eventuella förseningar i reparationer eller utbyten.

12.10 Om defekten inte upptäcks eller om det inte skulle vara en bristande överensstämmelse med produkten, i enlighet med lagdekret nr 206/2005, kommer kunden att debiteras för eventuella kostnader för kontroll och reparation, såväl som andra kostnader ( transport, etc..) så småningom upprätthålls av efeel. Garantin är ogiltig om defekten har orsakats av försummelse eller missbruk av köparen, bedrägeri, fukt eller andra orsaker som inte är relaterade till tillverknings- eller produktionsfel

13. Sekretess

13.1 De personuppgifter som efterfrågas och tillhandahålls av Kunden under fyllningen av beställningsmodulen samlas in och behandlas för att uppfylla kundens krav och kommer inte under några omständigheter att licensieras till tredje part. Efeel garanterar sina kunder att reglerna om behandling av personuppgifter respekteras, med förbehåll för integritetskoden som anges i lagdekret nr 196 daterat 30.06.2003 och efterföljande ändringar.

14. Fel och/eller felaktigheter på webbplatsen

14.1 Efeel är ständigt engagerad i att kontrollera onlinekatalogen för att förhindra fel eller felaktigheter. Det är dock möjligt att webbplatsen innehåller fel, felaktigheter eller utelämnanden. Efeel förbehåller sig därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden på webbplatsen, även efter att den så småningom mottagit en beställning. Förbehåller sig även rätten att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande till Kunden.